Over ons

De historie van ’t Pomphuiske

Het  begin

In december 1965 verschijnt, mede op initiatief van de toenmalige kapelaan Baars, het eerste proefnummer van een dorpsblad in Helvoirt. Al gauw wordt er een redactie samengesteld die, onder aanvoering van Riek van Bekhoven-Krijnen en Martien van Zeeland, de basis legt voor ’t Pomphuiske. In februari 1966 ligt het eerste officiële nummer van ’t Pomphuiske in alle Helvoirtse brievenbussen.

Het omslag

De tekening van het pomphuiske, die sinds die tijd het omslag siert, is van de hand van de Vughtse tekenaar Tom Slager. Hij maakte de tekening aan de hand van een oude ansichtkaart. Het pomphuiske is het symbool voor het bekend maken en verspreiden van nieuws. Helvoirtenaren troffen elkaar vroeger bij het pomphuiske als ze er water kwamen halen. Op de aanplakbiljetten konden ze lezen wat er zoal voor nieuws was (de gemeente maakte er mededelingen op bekend, wie er was geboren, wie er dood was en wie een koe te koop had..). Het afgebeelde pomphuiske stond in het middelpunt van het dorp: het kruispunt Achterstraat-Kastanjelaan. Omstreeks 1926 werd het gesloopt om plaats te maken voor een muziekkiosk. Bij de voltooiing van de ‘nieuwe’ huizen aan het begin van de Achterstraat in 1984 laat burgemeester Berkelmans opnieuw een pomphuiske bouwen, maar nu nabij het kerkplein. De vorm van het dak riep meteen vragen op. Sommige beweren dat het originele pomphuiske er anders uitzag. Anderen komen met het vermoeden dat er in Helvoirt twee pomphuiskes hebben gestaan. De speurtocht naar het ware verhaal van het pomphuiske gaat onverdroten voort.

De redactie in de loop der jaren

Sinds februari 1966 wordt er maandelijks een nieuw Pomphuiske geproduceerd. De redactie bestaat uit vrijwilligers die er met veel plezier en kundigheid aan werken. De effectieve samenwerking en uitwisseling van lokaal nieuws tijdens de maandelijkse redactievergaderingen dragen daar flink aan bij. De redactie probeert in haar samenstelling een afspiegeling te zijn van de Helvoirtse bevolking. De redactieleden stellen hoge eisen aan het eindproduct en streven ernaar aan het eind van iedere redactievergadering vast te kunnen stellen dat “het weer een prachtig Pomphuiske is geworden.”

Een flinke groep Helvoirtenaren, onder wie Riek van Bekhoven-Krijnen, Martien van Zeeland, Jan van Kuijk, Lau van Strien, Truus van Strien-Janssen en Will van Laarhoven, vormen de redactie van het eerste uur. Toon Leermakers wordt penningmeester en Gerard van Bekhoven coördineert de bezorging in die tijd. Na 5 jaar neemt Truus van Strien het penningmeesterschap over van Toon Leermakers.
In 1971 gaat er een schok door de redactie als de energieke Martien van Zeeland vrij plotseling overlijdt.
Jan van Balkom, die in juli 1970 was ‘binnengehaald’, neemt meer en meer (en soms wat controversieel..) schrijfwerk op zich.
In 1979 staat de wereld opnieuw even stil als Riek van Bekhoven, de ‘moeder van ’t Pomphuiske’ overlijdt. Ondanks het grote gemis van de literaire kwaliteiten van Riek en haar aanstekelijke enthousiasme weet de redactie het Pomphuiswerk voort te zetten.
In november 1984 komt Peter van Gorp de schrijvende redactie aanvullen.
Jan van Kuijk neemt in 1986 de coördinatie van de bezorging over van Gerard van Bekhoven.
Als Jan van Balkom in oktober 1987 stopt, duurt het een heel jaar voor de redactie Gerard van de Ven weet te strikken. Na wat omzwervingen komt Jan van Balkom in februari 1997 weer terug bij de redactie.
In 1991 neemt Will van Laarhoven afscheid van de redactie. Samen met Truus van Strien, Jan van Kuijk en Lau van Strien viert zij haar zilveren jubileum.
De maandelijkse inzenders van kopij voelen het misschien al aankomen als in 1998 het redactie-adres wordt verplaatst van Jan van Kuijk naar Peter van Gorp. “Die diskettes kan ik toch niet meer lezen.”, zegt Jan daarover. Na 33 jaargangen besluit hij dat het welletjes is en neemt hij afscheid van de redactie (februari 1999).
Tot grote ontreddering en verdriet wordt Truus van Strien in het najaar van 1999 getroffen door een ernstige ziekte. Haar taken voor ’t Pomphuiske draagt zij al snel over aan Ans (advertentiewerving) en Ben (penningmeester) Veerkamp. Slechts een half jaar later, in maart 2000, overlijdt Truus aan haar ziekte.
Op 1 januari 2000 publiceert de redactie van ’t Pomphuiske het millenniumnummer ‘Over de drempels naar 2000″, een uitgave waarin alle 102 straten door interviews met bewoners in beeld worden gebracht.
In december 2000 komt Alice Dik-Lohman de schrijvende redactie van ’t Pomphuiske versterken.
Ans en Ben Veerkamp verlaten de redactie in 2002. Klaasje van Iersel-Verhoeven neemt vanaf februari 2002 zowel het penningmeesterschap als de advertentiewerving van hen over.
In 2003 wordt de redactie opnieuw getroffen door een groot verdriet. Redactielid Gerard van de Ven wordt ziek en ook hij kan het gevecht tegen zijn ziekte niet winnen. Tot aan zijn veel te vroege dood in mei 2003 blijft hij deel uitmaken van het redactieteam. Het is juni 2004 als Joost van de Ven in de voetsporen van zijn vader treedt. Daarmee krijgt het redactieteam weer een jeugdige injectie.
In juli 2005 wordt de redactie gecompleteerd met de toetreding van Laura Kloprogge. Joost verhuist ondertussen naar Eindhoven en maakt in juli 2008 plaats voor Bas van Hattum. In 2016 zwaait Bas af en de redactie van ’t Pomphuiske formeert een Collectief van schrijvers en meedenkers om bij te springen bij het interviewen en artikels schrijven. In december 2017 is de redactie versterkt met Marie-Jeanne Zuidervaart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Na 14 jaar redactiewerk en met vele artikeltjes op haar naam, verlaat Laura in juni 2019 de redactie om zich volledig te kunnen richten op haar nieuwe baan. Tot augustus 2021 is de redactie er trots op dat nestor en mede-oprichter van ‘t Pomphuiske Lau van Strien nog altijd volop meedoet. 56 Jaar lang heeft hij zich ingezet voor ’t Pomphuiske, met name voor de bezorging van de Pomphuiskes door het dorp. Zijn leeftijd (90 jaar) en corona-tijd (met die online-vergaderingen) maken het voor hem te ingewikkeld om het werk goed naar z’n zin te doen en Lau besluit afscheid te nemen van zijn geliefde Pomphuiske. Rien van Echteld neemt in mei 2022 de coördinatie van de bezorging over. Met een tikkeltje meer digitale ondersteuning wordt het werk van Lau voortgezet.

In april 2023 moet de redactie in groot verdriet en heimwee afscheid nemen van Peter van Gorp. Hij overlijdt na een lang en intensief ziekbed. Bijna 40 jaar was hij redactielid en daarvan vele jaren voorzitter. Een tijdperk van goede coördinatie en betrokkenheid komt ten einde.

De redactie moet op zoek naar nieuwe mensen. In januari 2023 neemt Marie-Louise Nijsten voortvarend het redactie-adres op zich. Ze verdeelt de binnenkomende kopij en herinnert de ‘vaste leveranciers’ aan hun maandelijkse toezeggingen. Klaasje van Iersel geeft aan dat ze haar werkzaamheden na 22 jaar wil beëindigen. Haar veelzijdige inzet wordt verdeeld over twee nieuwe teamleden. Per februari 2024 wordt Huub de Lange de penningmeester en ontfermt Marlou Maas zich over het werven en afhandelen van de advertenties.

De verspreiding

’t Pomphuiske verschijnt maandelijks (behalve in de maand juli) in een oplage van ruim 2175 exemplaren. Een grote groep vrijwilligers staat er borg voor dat er op elke deurmat een Pomphuiske valt. Verder wordt er elke maand een  Pomphuiske verzonden aan een aantal oud-bewoners van het dorp die op de hoogte willen blijven van het Helvoirste wel en wee.

De financiën

Dankzij de opbrengst van de advertenties en de jaarlijkse vrijwillige bijdrage van de lezers tijdens de zogeheten ‘zakjesactie’ (in september) blijft het voortbestaan van ’t Pomphuiske gewaarborgd. Sinds 2003 is de gemeentelijke bijdrage afgeschaft. ’t Pomphuiske is echter niet weg te denken als bron van Helvoirts nieuws. De lezers geven met hun jaarlijkse bijdrage blijk van hun sympathie voor dit eigen nieuwsmedium.
’t Pomphuiske is immers al bijna 60 jaar elke maand de aanleiding voor een ‘goeie bui’ in de Helvoirtse huiskamers.

Ons Team

Jan van Balkom

Communicatie en redactie

Marie-Jeanne Zuidervaart

Redactie

Marie-Louise Nijsten

Redactie

Huub de Lange

Penningmeester

Peter Leermakers

Redactie

Marlou Maas

Advertenties

Rien van Echteld

Bezorging

Het bankrekeningnummer:
t.n.v. Stichting ’t Pomphuiske te Helvoirt.
NL15  RABO 0121 1032 18