Kopij

Kopij kan worden ingeleverd bij:
kopij@pomphuiske.nl

De kopij moet voor de eerste van de maand binnen zijn.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden stukken in te korten of te weigeren.

Naam en adres van de inzender moeten in elk geval bij de redactie bekend zijn. Opname van stukken betekent niet dat de redactie het met de inhoud of met de strekking van de stukken eens is.