Advertenties

De contactpersoon voor adverteerders is:

Marlou Maas

advertenties@pomphuiske.nl

Het aantal advertentiepagina’s in ’t Pomphuiske is gelimiteerd.

De redactie van ’t Pomphuiske kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard ook, door het niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

Voor de jaargang februari 2024 tot februari 2025 gelden de volgende advertentietarieven bij een oplage van ruim 2175 exemplaren (huis-aan-huis-bezorging).

 

Vaste advertenties (beperkt beschikbaar).
Prijs per jaargang, exclusief BTW:

Achterkant omslag hele pagina: € 1.445,-
Binnenkant omslag hele pagina: € 1.021,-
Binnenkant omslag halve pagina: € 527,-

Overige mogelijkheden:
1/1 pagina: € 672,-
3/4 pagina: € 572,-
2/3 pagina: € 490,-
1/2 pagina: € 391,-
1/3 pagina: € 266,-
1/4 pagina: € 208,-

Losse advertenties.
Prijs per editie, exclusief BTW:

1/1 pagina: € 75,-  ( B x H (cm): 14 x 18,5)
3/4 pagina: € 66,-  ( B x H (cm): 14 x 13,5)
2/3 pagina: € 63,-  ( B x H (cm): 14 x 11,5)
1/2 pagina: € 48,-  ( B x H (cm): 14 x 9)
1/3 pagina: € 41,-  ( B x H (cm): 14 x 6,5)
1/4 pagina: € 35,-  ( B x H (cm): 14 x 4,5)

Aankondigingen en dankbetuigingen: €10,00 per editie, exclusief BTW.

Pompspetters (kleine advertenties):
Per editie: Eerste 10 woorden € 4,-; elk woord meer € 0,30 (inclusief BTW), maximaal 30 woorden.