Advertenties

De contactpersoon voor adverteerders is:

Klaasje van Iersel
Vendelstraat 24
5268 CW Helvoirt
(0411) 64 22 38
advertenties@pomphuiske.nl

Het aantal advertentiepagina’s in ’t Pomphuiske is gelimiteerd.

De redactie van ’t Pomphuiske kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard ook, door het niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties.

Voor de jaargang februari 2023 tot februari 2024 gelden de volgende advertentietarieven bij een oplage van ruim 2150 exemplaren (huis-aan-huis-bezorging).

Vaste advertenties (beperkt beschikbaar).
Prijs per jaargang, exclusief BTW:

Achterkant omslag hele pagina: € 1.403,-
Binnenkant omslag hele pagina: € 991,-
Binnenkant omslag halve pagina: € 512,-

Overige mogelijkheden:
1/1 pagina: € 652,-
3/4 pagina: € 555,-
2/3 pagina: € 476,-
1/2 pagina: € 380,-
1/3 pagina: € 258,-
1/4 pagina: € 202,-

Losse advertenties.
Prijs per editie, exclusief BTW:

1/1 pagina: € 73,-  ( B x H (cm): 14 x 18,5)
3/4 pagina: € 64,-  ( B x H (cm): 14 x 13,5)
2/3 pagina: € 61,-  ( B x H (cm): 14 x 11,5)
1/2 pagina: € 47,-  ( B x H (cm): 14 x 9)
1/3 pagina: € 40,-  ( B x H (cm): 14 x 6,5)
1/4 pagina: € 34,-  ( B x H (cm): 14 x 4,5)

Aankondigingen en dankbetuigingen: €10,00 per editie, exclusief BTW.

Pompspetters (kleine advertenties):
Per editie: Eerste 10 woorden € 4,-; elk woord meer € 0,30 (inclusief BTW), maximaal 30 woorden.